Wolontariat w naszej szkole działa od wielu już lat i dotyczy różnych sfer, np. niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, samotnym, chorym, uczniom z zaległościami w nauce, bezdomnym zwierzętom.

Uczestnictwo w wolontariacie niesie ze sobą ogromne korzyści dla uczniów. Uczy empatii, uwrażliwia ich na nieszczęście drugiego człowieka. Działalność w wolontariacie to również okazja do poznania ciekawych ludzi oraz do mądrego gospodarowania wolnym czasem.
        Szkoła organizuje pomoc dla Domu Samotnej Matki w Żarach. Polega ona na systematycznej zbiórce głównie produktów żywnościowych, a okazjonalnie zbieramy również zabawki, artykuły szkolne, odzież, organizujemy paczki na Mikołaja, bierzemy udział w zbiórkach żywności w marketach. Wolontariat przebiega w kontakcie z p. kierownik DSM. Co miesiąc dowiadujemy się, jakich produktów im brakuje, kupujemy je i zawozimy na miejsce.
     

  Współpraca z DPS dla osób niepełnosprawnych w Miłowicach mogła się rozwinąć dzięki udziałowi uczniów, rodziców i wychowawców. Naprzeciw naszym działaniom wyszła p. dyrektor DPS, która zapoznała nas z funkcjonowaniem Domu oraz ze specyfiką pracy z osobami niepełnosprawnymi. Współpraca więc polega na wspólnej pracy w kołach zainteresowań, warsztatach, wspólnym organizowaniu imprez, towarzyszeniu osobom niepełnosprawnym w wolnym czasie, opiece nad nimi na różnych spotkaniach, uroczystościach i imprezach wyjazdowych. Organizowane są również zbiórki żywności i odzieży, w miarę potrzeby przyjeżdżamy na wiosenno-jesienne porządkowanie terenu wokół Ośrodka.
       Wolontariat rozszerzył swoją działalność o kontakty z MOPS, PCPR, Środowiskowym Domem Samopomocy, Rodzinnym Domem Seniora „Leśne Zacisze”, świetlicami środowiskowymi oraz schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Żarach. Uczniowie bardzo chętnie pomagają innym uczniom w nauce, wśród nich są dzieci z lekkim upośledzeniem. Duża grupa uczniów przeszła przeszkolenie w MOPS i pracowała na co dzień z osobami niepełnosprawnymi. W ramach wolontariatu były prowadzone przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli lekcje j. obcego dla osób bezrobotnych oraz lekcje dla uczniów gimnazjum w Żarach prowadzone przez nauczyciela naszej szkoły. Odbywały się również zajęcia językowe z cyklu nauczyciele – nauczycielom. Wolontariusze biorą udział w różnych imprezach i akcjach lokalnych, np. Dzień Wolontariusza czy WOŚP, spotkanie wigilijne przed Ratuszem miejskim i in. Nasi uczniowie nawiązali również kontakt z Rodzinnym Domem Seniora „Leśne Zacisze” w Żarach. Dzięki otwartości i uprzejmości p. dyrektor odwiedzają seniorów, towarzyszą im w spacerach, rozmawiają na ciekawe tematy, wspólnie czytają i oglądają TV, spotykają się w Dniu Babci i Dziadka, przychodzą z noworocznym koncertem. Wolontariusze nie zapominają o naszych braciach mniejszych. Organizują zbiórki np. karmy, smyczy, koców, aby pieskom i kotkom żyło się lepiej.
        Ogromne zasługi dla wolontariatu wnoszą uczniowie należący do SK PCK. Co roku biorą udział w zbiórkach żywności i kwestach ulicznych, pomagają w organizacji Balu Seniora, biorą udział w konkursach, promują zdrowy styl życia, są członkami klubu Honorowych Dawców Krwi.
       Młodzież utalentowana wokalnie i muzycznie bardzo chętnie uczestniczy w spotkaniach z chorymi na oddziale geriatrycznym lub dziecięcym szpitala „Na wyspie” oraz w hospicjum. Tam też idą z własnoręcznie wykonanymi aniołami z masy solnej, aby złożyć chorym świąteczne życzenia.
      Przez cały rok zbieramy makulaturę, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczamy na cel charytatywny. SKW ma pod swoją opieką dwoje niepełnosprawnych dzieci, Julę z Kadłubi i Olka z Sieniawy, dla których przez cały rok zbieramy nakrętki.
       W działalność wolontariacką zaangażowany jest od lat Samorząd Uczniowski. Organizuje ciekawe akcje, w ramach których zbierane są pieniądze dla potrzebujących. W szkole działa Szkolny Klub Wolontariusza, który ma swoje logo, zrzesza przedstawicieli każdej z klas i współpracuje z Samorządem Uczniowskim. Dzięki temu sprawniej organizujemy wszelkiego rodzaju akcje.
      Wolontariat w naszej szkole działa bardzo prężnie, czego dowodem są ww. działania i akcje. Realizujemy je systematycznie każdego roku. Oprócz tego na bieżąco angażujemy się w akcje, których nie brakuje. Wolontariusze za swoją pracę są nagradzani przez opiekuna Klubu oraz wychowawców dodatkowymi punktami i dyplomami uznania, a od instytucji, na rzecz których działają, otrzymują podziękowania oraz zaświadczenia.

Wszystkim wolontariuszom składam serdeczne podziękowania za wrażliwość, wielkie serce
i otwarcie na drugiego człowieka.

Opiekun SKW mgr Elżbieta Gesing

 

Wpłaty na Radę Rodziców

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Żarach
Nr konta: 50 1020 5460 0000 5302 0050 5321

Wpłaty za duplikaty świadectw oraz legitymacje szkolne

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach
Nr konta: 22 1020 5460 0000 5402 0005 9576

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa
Ul. Podwale 16, 68-200 Żary
szkola@lo-zary.pl
tel. 68  374 36 76
ul.Podawale16